• Home > 
  • 会社案内:会社沿革

会社沿革

会社のあゆみ

1964年3月
積水化学工業(株)のエンジニアリング部門を分離独立し、西部エスロン工事(株)として会社設立
1964年12月
西部積水工事(株)に社名を変更
1966年8月
積水工事(株)に社名を変更
1992年1月
積水プラントシステム(株)に社名を変更
2003年4月
セキスイエンバイロメント(株)と合併し、積水アクアシステム(株)に社名を変更
2011年4月
積水アクアテック(株)を吸収合併
ページトップヘ戻る